PHOTOS

Group May 2023

Group May 2023

GROUP – December 2022

GROUP – December 2022

Sergey’s PhD Defense – October 2021

Sergey’s PhD Defense – October 2021

Sumit’s PhD Defense – March 2021

Sumit’s PhD Defense – March 2021

GROUP – DECEMBER 2019

GROUP – DECEMBER 2019

Jie’s PhD Defense – April 2019

Jie’s PhD Defense – April 2019

Garvit’s PhD Defense – March 2019

Garvit’s PhD Defense – March 2019

GROUP – DECEMBER 2018

GROUP – DECEMBER 2018

GROUP – AUGUST 2018

GROUP – AUGUST 2018

Jin’s PhD Defense – JUNE 2017

Jin’s PhD Defense – JUNE 2017

GROUP – AUGUST 2013

GROUP – AUGUST 2013